Tillgänglighetsguiden

Kristdemokraterna

Kategori: Politiska partier

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Ruddamsgatan 9
Postnummer:
803 20
Postort:
Gävle
Telefon:
026-18 63 40
Uppdaterad:
2010-05-24

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Ja.
Trappsteg:
Ja.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Bra belysning som är bländfri:
Ja.
Tydliga skyltar:
Ja.
Symboler på skyltar:
Ja.
Information om verksamheten på olika medier:
Ja.
Kontrastmarkering i yta av glas:
Ja.
Kontrast mellan golv och vägg:
Ja.
Reklamskylt i gångstråk:
Nej.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden