Tillgänglighetsguiden

Gefle IF Aktivitetshus Helges

Kategori: Fritidsgård

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal. Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm. Rullstols-WC finns. Toalett (ej RWC) finns.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Vinddraget 22
Postnummer:
802 77
Postort:
Gävle
Telefon:
026-64 22 22
Mobiltelefon:
070-351 94 93
Fax:
026-65 24 62
Hemsida:
www.helges.org
Övrigt:
Rullstol går ej att använda i musikrum i sporthallen
Uppdaterad:
2010-09-16

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Ja.
Trappsteg:
Nej. trappsteg till musikrum i sporthallen
Entrédörr bredd (m):
1.7 m
Entrédörr öppnas:
Nej.
Alternativ dörr:
Ja.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Tydligt markerad kassa / reception:
Nej.
Diskhöjd:
0.9 m
Könummer:
Nej.
Tele/Hörselslinga:
Nej.
Kundtoalett:
Ja.
Starka dofter / rök:
Nej.
Information om verksamheten på olika medier:
Nej.
Kontrastmarkerad trappa:
Nej.
Kontrastmarkering i yta av glas:
Nej.
Kontrast mellan golv och vägg:
Nej.
Reklamskylt i gångstråk:
Nej.
Handikapparkering:
Ja.
Ledstång som börjar/slutar 30cm före&efter nivå:
Nej.
Ramp:
Nej.
Hiss:
Nej.
Avgränsad uteservering:
Nej.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden