Tillgänglighetsguiden

Valbo Församling, Valbo Kyrka

Kategori: Församlingar, kyrkor

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal. Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm. Toalett (ej RWC) finns. Teleslinga finns.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Valbovägen 1
Postnummer:
818 21
Postort:
Valbo
Telefon:
026-19 72 95
Fax:
026-19 76 10
Uppdaterad:
2010-10-12

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Nej. Personal hjälper till
Trappsteg:
Ja. Kontakta personal som hjälper med ramp
Entrédörr bredd (m):
1.5 m
Entrédörr öppnas:
Nej.
Alternativ dörr:
Nej.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Tele/Hörselslinga:
Ja.
Kundtoalett:
Ja.
RWC:
Ja.
Upplysningar om RWC:
Nej.
Starka dofter / rök:
Nej.
Bra belysning som är bländfri:
Ja.
Tydliga skyltar:
Ja.
Symboler på skyltar:
Nej.
Information om verksamheten på olika medier:
Ja. Blindskrift, hemsida
Kontrastmarkerad trappa:
Nej.
Kontrast mellan golv och vägg:
Ja.
Reklamskylt i gångstråk:
Nej.
Handikapparkering:
Nej.
Ledstång som börjar/slutar 30cm före&efter nivå:
Nej.
Ramp:
Ja.
Hiss:
Nej.
Avgränsad uteservering:
Nej.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden