Tillgänglighetsguiden

Memira

Kategori: Optiker, optiska artiklar, ögonbehandlingar

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal. Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm. Rullstols-WC finns. Toalett (ej RWC) finns.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Norra Slottsgatan 5
Postnummer:
803 20
Postort:
Gävle
Telefon:
026-12 45 00
Fax:
026-12 84 00
Hemsida:
www.memira.se
Uppdaterad:
2010-11-15

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Nej.
Trappsteg:
Nej.
Entrédörr öppnas:
Ja. porten till huset - ej klinikdörr
Alternativ dörr:
Nej.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Tydligt markerad kassa / reception:
Ja.
Diskhöjd:
1.09 m
Könummer:
Nej.
Tele/Hörselslinga:
Nej.
Kundtoalett:
Ja.
Upplysningar om RWC:
Nej.
Starka dofter / rök:
Nej.
Bra belysning som är bländfri:
Ja.
Tydliga skyltar:
Ja.
Symboler på skyltar:
Nej.
Information om verksamheten på olika medier:
Nej.
Kontrastmarkerad trappa:
Nej.
Kontrastmarkering i yta av glas:
Ja.
Reklamskylt i gångstråk:
Nej.
Handikapparkering:
Nej.
Ledstång som börjar/slutar 30cm före&efter nivå:
Nej.
Ramp:
Nej.
Hiss:
Ja.
Avgränsad uteservering:
Nej.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden