Tillgänglighetsguiden

Carema Hälsocentral, Bomhus

Kategori: Hälsa, Hälsocentraler

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal. Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm. Hiss som kan användas av en rullstolsburen finns. Rullstols-WC finns. Toalett (ej RWC) finns.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Solgårdsgatan 2
Postnummer:
804 30
Postort:
Gävle
Telefon:
026- 15 77 20
Fax:
026-15 53 14
Uppdaterad:
2010-11-29

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Ja.
Trappsteg:
Ja.
Entrédörr öppnas:
Ja.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Tydligt markerad kassa / reception:
Ja.
Könummer:
Ja.
Tele/Hörselslinga:
Nej.
Kundtoalett:
Ja.
RWC:
Ja.
Upplysningar om RWC:
Ja.
Starka dofter / rök:
Nej.
Bra belysning som är bländfri:
Ja.
Tydliga skyltar:
Ja.
Symboler på skyltar:
Nej.
Information om verksamheten på olika medier:
Nej.
Kontrastmarkerad trappa:
Ja.
Ramp:
Nej.
Hiss:
Ja.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden