Tillgänglighetsguiden

Socialtjänst Gävle/Tillsynsboende

Kategori: Gävle kommun

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal. Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm. Hiss som kan användas av en rullstolsburen finns.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Stallgatan 4
Postnummer:
803 21
Postort:
Gävle
Telefon:
026-12 88 24
Mobiltelefon:
070-244 60 60
Fax:
026-18 45 09
Uppdaterad:
2011-03-29

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Ja.
Trappsteg:
Nej.
Entrédörr bredd (m):
0.82 m
Entrédörr öppnas:
Nej.
Alternativ dörr:
Nej.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Starka dofter / rök:
Ja.
Bra belysning som är bländfri:
Ja.
Tydliga skyltar:
Ja.
Symboler på skyltar:
Nej.
Information om verksamheten på olika medier:
Nej.
Kontrastmarkerad trappa:
Ja.
Kontrastmarkering i yta av glas:
Nej.
Kontrast mellan golv och vägg:
Nej.
Reklamskylt i gångstråk:
Nej.
Handikapparkering:
Nej.
Ledstång som börjar/slutar 30cm före&efter nivå:
Ja.
Ramp:
Nej.
Hiss:
Ja.
Avgränsad uteservering:
Nej.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden