Tillgänglighetsguiden

Kultur & Fritid, Sätravallen

Kategori: Gävle kommun

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal. Rullstols-WC finns. Toalett (ej RWC) finns.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Travargatan 5
Telefon:
026-51 10 98
Uppdaterad:
2011-05-10

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Nej.
Trappsteg:
Ja.
Entrédörr bredd (m):
1 m
Entrédörr öppnas:
Nej.
Alternativ dörr:
Nej.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Kontrastmarkerad trappa:
Nej.
Kontrastmarkering i yta av glas:
Nej.
Kontrast mellan golv och vägg:
Nej.
Reklamskylt i gångstråk:
Nej.
Handikapparkering:
Nej.
Ledstång som börjar/slutar 30cm före&efter nivå:
Nej.
Ramp:
Nej.
Hiss:
Nej.
Avgränsad uteservering:
Nej.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden