Tillgänglighetsguiden

Apoteket Cura

Kategori: Apotek, sjukvård

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal. En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen. Dörröppnare finns. Rullstols-WC finns.

Kontaktinformation

Besöksadress:
Hemlingby Köpcentrum
Postnummer:
800 06
Postort:
Gävle
Mobiltelefon:
010-422 92 35
Övrigt:
Gemensam toalett med RWC-nödsignal för Ica-Maxis affärer.
Uppdaterad:
2013-08-27

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund:
Ja.
Trappsteg:
Nej.
Entrédörr öppnas:
Ja.
Alternativ dörr:
Nej.
Lättkontaktad personal:
Ja.
Tydligt markerad kassa / reception:
Ja.
Diskhöjd:
0.96 m
Könummer:
Ja.
Tele/Hörselslinga:
Nej.
Kundtoalett:
Nej.
RWC:
Ja.
Upplysningar om RWC:
Nej.
Starka dofter / rök:
Nej.
Bra belysning som är bländfri:
Nej.
Tydliga skyltar:
Nej.
Symboler på skyltar:
Nej.
Information om verksamheten på olika medier:
Ja. Hemsida
Kontrastmarkerad trappa:
Nej.
Kontrastmarkering i yta av glas:
Nej.
Kontrast mellan golv och vägg:
Nej.
Reklamskylt i gångstråk:
Nej.
Handikapparkering:
Ja.
Ledstång som börjar/slutar 30cm före&efter nivå:
Nej.
Ramp:
Nej.
Hiss:
Nej.
Avgränsad uteservering:
Nej.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden