Önskan om ändring av information

Kontaktinformation

Ditt namn
Ditt telefonnummer
Din epostadress

Företagsnamn
Besöksadress
Postnummer
Postort
E-post
Telefon
Mobiltelefon
Fax
Hemsida
Fritext
Uppdaterad
Sparad (2013-10-01)

Kategori

Nyckelord

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal.
Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm.
En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen. Dörröppnare finns.
Hiss som kan användas av en rullstolsburen finns.
Rullstols-WC finns.
Toalett (ej RWC) finns.
Teleslinga finns.

Detaljerad tillgänglighetsinformation

Ledarhund/servicehund
Trappsteg
Entrédörr bredd (m)
Entrédörr öppnas
Alternativ dörr
Lättkontaktad personal
Tydligt markerad kassa / reception
Diskhöjd
Könummer
Tele/Hörselslinga
Kundtoalett
RWC
Upplysningar om RWC
Starka dofter / rök
Bra belysning som är bländfri
Tydliga skyltar
Symboler på skyltar
Information om verksamheten på olika medier
Kontrastmarkerad trappa
Kontrastmarkering i yta av glas
Kontrast mellan golv och vägg
Reklamskylt i gångstråk
Handikapparkering
Ledstång som börjar/slutar 30cm före&efter nivå
Ramp
Hiss
Avgränsad uteservering