Tillgänglighetsguiden

Hjälp

Du kan söka i guiden på flera sätt, antingen genom att skriva in ett ord i fritextrutan, söka i alfabetisk ordning eller söka på kategorier. Välj den lokal du söker genom att klicka på länken. Du kommer då till en sida där all information om lokalen redovisas. Här hittar du också symbolbeskrivningarna.

Längst ner på varje sida finns kontaktuppgifter till Gävle kommuns tillgänglighetssamordnare.
Har du några synpunkter eller förbättringsförslag på tillgänglighetsguiden klickar du på länken "Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden" längst ned i fönstret och fyller i formuläret.

Symbolförklaringar

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal.
Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal.
Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm.
Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm.
En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen. Dörröppnare finns.
En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen. Dörröppnare finns.
Hiss som kan användas av en rullstolsburen finns.
Hiss som kan användas av en rullstolsburen finns.
Rullstols-WC finns.
Rullstols-WC finns.
Toalett (ej RWC) finns.
Toalett (ej RWC) finns.
Teleslinga finns.
Teleslinga finns.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden