Tillgänglighetsguiden

Avancerad sökning

Kategori

Sökord

Tillgänglighet

Denna lokal är bra för synskadade. Eller: Här är det lätt att hitta hjälpsam personal.
Dörröppnare finns ej. En rullstolsburen kan ta sig in med lite hjälp. Trappsteg max 2 cm.
En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen. Dörröppnare finns.
Hiss som kan användas av en rullstolsburen finns.
Rullstols-WC finns.
Toalett (ej RWC) finns.
Teleslinga finns.
Kontaktperson: Eva Malmqvist
Telefon: 026- 17 82 89
E-post: tillganglighetsguiden@gavle.se
Lämna synpunkter på tillgänglighetsguiden